NIVEL

Wetenschappelijk onderzoek

Di-eet bewust doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Met NIVEL Zorgregistratie wordt onderzoek gedaan naar gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Door mee te doen aan NIVEL Zorgregistratie draagt je diëtist bij aan het verbeteren van de gezondheidzorg. Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit het computersysteem van je diëtist. Je gegevens worden bij NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals je naam, adres of je burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van je gegevens, kun je dit laten weten aan je diëtist. In dat geval worden je gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

 

 

website_banner-rood_1