Privacyverklaring

Privacyverklaring

Di-eet bewust gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dit is nu vastgelegd in de wet Bescherming Persoonsgegevens

(WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene verordening (AVG). Hier vind je de Privacyverklaring van Di-eet bewust.