Vergoedingen en tarieven

De kosten voor dieetadvies van een diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering, deze kosten gaan wel van het eigen risico af. Sommige aanvullende pakketten vergoeden ook enkele uren. Lees hieronder alles over hoe de vergoeding via de zorgverzekering werkt en onze tarieven.

 

Is je eigen risico van je basisverzekering op? Dan ontvang je gratis dieetadvies van de diëtist van           Di-eet bewust!

 

De basisverzekering

Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering. In 2024 heb je recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Het tarief varieert tussen de 72 en 82 euro per uur. Voor het exacte tarief verwijs we je naar de polis van je verzekeraar.

Di-eet bewust heeft  met alle zorgverzekeraars een contract. Hierdoor worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en wordt de factuur (voor de eerste 3 uur) voor 100% vergoed. Je hoeft de factuur dus niet eerst zelf te betalen. Een eventuele rekening voor het eigen risico ontvang je van de zorgverzekeraar.

 

Het eigen risico 

Wanneer je zorg vanuit de basisverzekering gebruikt, moet je hierover in de meeste gevallen eerst je eigen risico betalen. Ook dieetadvisering valt onder het eigen risico. Het eigen risico is in 2024 wettelijk vastgesteld op 385,- euro. Als je wilt weten hoeveel van je eigen risico je al verbruikt hebt raden we je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

 

Wanneer gaat dieetadvies niet van het eigen risico af?

  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, waardoor dieetadvisering dus echt helemaal gratis is.

  • Als het gaat om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaat ziekten of COPD (longziekte). Er is hiervoor een specifieke digitale verwijzing nodig. Vraag aan je huisarts of dit van toepassing is in jou situatie.

  • Als je al door je eigen risico heen bent; het dieetadvies is dan gratis.

 

De aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering wordt er vanuit de aanvullende verzekering vaak ook nog een aantal uren dieetadvisering vergoed. Welke vergoeding je hieruit krijgt is afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt gekozen. Daarom verwijzen we je graag door naar een overzicht van de vergoeding van zorgverzekeraars voor 2024. Een voordeel van de aanvullende verzekering is dat je hierover geen eigen risico meer betaald. Er wordt echter altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering (met eigen risico) en daarna pas op het aantal uur uit je aanvullende pakket.

 

Consulten zelf betalen

Wanneer de uren uit je verzekering verbruikt zijn of wanneer je de rekening liever zelf ontvangt, buiten de verzekering om, dan is het ook mogelijk om consulten zelf te betalen. Dit tarief ligt iets hoger. Het tarief ligt op 20,00 euro per kwartier (80 euro per uur).

Voor deze kosten ontvang je een factuur per post.

 

Tarieven dieetadvisering 2024

De tarieven voor de consulten die door de zorgverzekeraars worden vergoed liggen tussen de 72-82 euro per uur. Per zorgverzekeraar kan het tarief variëren. Er wordt 3 uur vergoed uit de basisverzekering. Wanneer je deze 3 uur allemaal gebruikt, komt dat neer op 216-246 euro. Let op! Deze kosten worden alleen door je zorgverzekeraar in rekening gebracht, wanneer je eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Wanneer je eigen risico al op is (door kosten voor medicijnen of andere basiszorg die je dit jaar nodig hebt gehad), zullen er géén kosten door je zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

 

Als je besluit om de (extra) consulten zelf te betalen of wanneer je een factuur ontvangt voor een niet (op tijd) gemelde afspraak, dan gelden er andere tarieven. Zie voor de verschillende tarieven de tabel hieronder:

1e7ea097-c3c4-4a0b-b89e-b22a51e90e22

* Bij contracten met zorgverzekeraar gelden andere tarieven.