Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om tot een plezierige en goede samenwerking te komen werkt Di-eet bewust volgens leveringsvoorwaarden. In deze voorwaarden staat beschreven wat je van Di-eet bewust kunt verwachten en wat er van jou verwacht wordt.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel in 's-Hertogenbosch. Je kunt ze op aanvraag kosteloos ontvangen.