logo
Di-eet bewust, advies op maat
 

Basisverzekering

In 2019 heb je recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Dit zijn meestal 4-6 consulten.

 

Een deel van die 3 uur gebruikt de diëtist voor administratie. Die administratie bestaat uit het bijhouden van je dossier, rapporteren naar de huisarts of een andere verwijzer, maken van een dieetlijst en/of berekenen van je voedingsbehoefte, overleg met andere zorgverleners (denk hierbij aan wijkverpleging, de fysiotherapeut of praktijkondersteuner) of met mantelzorgers of familieleden.

 

De tijd die nodig is voor het uitwerken en aanpassen van het persoonlijk dieetadvies moet bij de zorgverzekeraar apart gedeclareerd worden onder de omschrijving "individueel dieetadvies" maar hoort ook bij de 3 uur vergoeding.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat voor volwassenen ten koste van de wettelijke eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico; voor hen zijn de 3 uur dieetadvisering geheel kosteloos.                                     

 

Aanvullende verzekering 

Heb je meer dan 3 uur begeleiding nodig, dan kun je eventueel een beroep doen op de aanvullende verzekering. De vergoeding is per aanvullende verzekering verschillend. Bij twijfel adviseren wij navraag te doen bij je eigen zorgverzekeraar. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt buiten het eigen risico.  Klik voor een overzicht van de aanvullende verzekering 

 

Ketenzorg

Zorg die verleend wordt vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplichte eigen risico af. Hiervan kan sprake zijn als je komt voor een voedingsadvies bij diabetes, COPD en (risico op) hart- en vaatziekten. Je moet dan verwezen worden door de praktijkondersteuner van de huisarts. Ik heb hiervoor een contract met de zorggroep Chronos.

 

Tarieven dieetadvisering

  • De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Di-eet bewust hanteert het tarief wat met de zorgverzekeraar is afgesproken.
  • Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Een huisbezoek krijg je vergoed als de arts dit vermeld op de verwijzing.
  • Indien je begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt of als het bedrag dat vergoed wordt overschreden wordt, dan is het tarief 16 euro per kwartier. 
  • De afspraak annuleren is tot 24 uur voor aanvang mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die je niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar; 16 euro voor het niet nakomen van een vervolgconsult en 46 euro voor het niet nakomen van een eerste consult.

 

Ook de belastingdienst betaalt onder bepaalde voorwaarden mee aan je dieet. Hiervoor ga je naar dieetlijst 2017